Leefbaarheidsactiviteiten

Bij aanvragen voor ondersteuning van (vrijwilligers)initiatieven kijken wij of deze activiteiten passen binnen onze doelstellingen voor leefbaarheid en dus bijdragen aan een verbetering van de woonomgeving van onze huurders.

Wilt u een aanvraag of verzoek indienen?

  • Stuur dan een e-mail naar info@cazaswonen.nl
  • Of stuur een schriftelijk verzoek aan Cazas Wonen, Postbus 2171, 3440 DD Woerden