Overlast

Iedereen wil prettig wonen. Daarom is het belangrijk dat buren rekening houden met elkaar. Overlast van buren kan heel vervelend zijn. In de meeste gevallen kunt u overlast zelf eenvoudig oplossen. In andere gevallen kunnen wij u misschien helpen.
Ervaart u overlast? Lees dan het volgende.

Wat kunt u doen?

1.  Probeer het eerst zelf op te lossen
Het is vaak beter om eerst zelf het gesprek aan te gaan met de persoon waar u last van hebt. Wees eerlijk en vriendelijk en leg de ander uit wat u graag anders zou willen zien. Misschien heeft de ander niet eens in de gaten dat hij of zij overlast veroorzaakt.

Bij de veelgestelde vragen leest u de onderwerpen waarvan wij verwachten dat u deze zelf probeert op te lossen.

2.  Schakel buurtbemiddeling in
Komt u er zelf niet uit met de buren? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen, deze hulp is gratis! Buurtbemiddelaars luisteren naar uw verhaal en dat van de buren, ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De bemiddelaars helpen u samen een oplossing te vinden.

Meer informatie en contactgegevens van buurtbemiddeling in uw gemeente vindt u bij de veelgestelde vragen.

3. Blijft de overlast? Meld het dan bij Cazas Wonen
Heeft buurtbemiddeling niet geholpen en is er sprake van ernstige én structurele overlast? Meld het dan via het overlastformulier op onze website. Dan kijken wij of we iets voor u kunnen betekenen.

Criminaliteit of agressie
Is er sprake van agressiviteit of criminaliteit (zoals drugshandel) dan meldt u dit ook bij de Politie via 0900-8844.
Bij spoed belt u altijd 112. U kunt criminaliteit of agressie ook anoniem melden via Meldmisdaadanoniem.nl.

Veel gevraagd over Overlast

Wat kunt u doen bij overlast van uw buren?

Algemeen

Er is een verschil tussen last en overlast. Voorbeelden van last zijn incidentele geluidsoverlast van de buren; een blaffende hond, de buren die barbecueën, spelende kinderen, onkruid wat hoog groeit, leef-of klusgeluiden, vuilniszakken of fietsen van de buren die in de weg staan. Allemaal zaken waaraan u zich kunt storen, maar die u onderling op moet lossen.

Heeft u last van de buren? Praat erover met elkaar. Misschien vindt u dat moeilijk. Soms beseffen mensen niet dat zij last veroorzaken. Voor hen is het vaak prettiger als u zelf met hen in gesprek gaat op een rustige manier. De kans is dan het grootst dat het probleem snel wordt opgelost.

Op de website Problemenmetjeburen staat veel informatie en tips om zelf met de buren aan de slag te gaan.
Op de website van Papafume zijn verschillende video's over burenoverlast te zien. 

Hieronder leest u tips over het aanspreken van buren, hoe u dit kunt doen en waarom dit belangrijk is of bekijk de video hieronder.

Tips voor een gesprek met uw buren

Algemeen

  • Wacht niet te lang voor u gaat praten.
  • Ga niet praten als u erg boos bent. Kies een moment dat u rustig bent.
  • Vraag ook aan de buren of het een goed moment is om te praten. Maak een afspraak als het niet uitkomt.
  • Denk voor het gesprek goed na over wat u wilt zeggen. Waar stoort u zich precies aan? En wanneer en waarom? Bijvoorbeeld: ik heb last van de harde muziek na 22.00 uur 's avonds, ik kan er niet door slapen.
  • Formuleer uw verwijt naar wens: Jij maakt altijd herrie (verwijt), ik zou het op prijs stellen als je wat zachter deed (wens).
  • Leg uit waarom u het gedrag/situatie vervelend vindt. Praat alleen vanuit uw eigen ervaring en niet over wat andere buren u vertelt hebben.
  • Vraag ook aan uw buren of zij weleens last van u hebben.
  • Luister ook naar wat uw buren vertellen over de overlast. Soms krijgt u zo meer begrip en is de overlast minder storend.
  • Werk samen met uw buren: klaag niet alleen, probeer ook te luisteren naar de ander. Maak samen afspraken en zoek samen een oplossing.
  • Stop het gesprek als er ruzie ontstaat, ruzie maakt het alleen maar erger. Maak dan een nieuwe afspraak om het gesprek op een later tijdstip voort te zetten. 

Wat is Buurtbemiddeling en wanneer kan ik Buurtbemiddeling inschakelen?

Algemeen

Als praten met de buren niet helpt of als u ruzie heeft met de buren, schakelt u zelf Buurtbemiddeling in. De bemiddelaars van Buurtbemiddeling zijn vrijwilligers die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

In de video hieronder kunt u een kort filmpje over de werkwijze van Buurtbemiddeling bekijken:

In iedere gemeente is buurtbemiddeling aanwezig. Bekijk de vraag: 'wat zijn de contactgegevens van Buurtbemiddeling in mijn gemeente?' voor de gegevens.

Wat zijn de contactgegevens van Buurtbemiddeling in mijn gemeente?

Algemeen

U kunt zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling voor een aanmelding. Er zijn geen kosten aan verbonden om u aan te melden voor Buurtbemiddeling. Mocht u nog vragen hebben hierover, dan bespreekt de medewerker Sociaal beheer graag de mogelijkheid van buurtbemiddeling met u en zal u indien gewenst helpen bij het aanmelden voor een gesprek. Instanties zoals de gemeente en politie kunnen u hier ook bij helpen. 

Wat is de rol van een woningcorporatie bij overlast?

Algemeen

Als de woonoverlast niet door buren zelf of met de hulp van buurtbemiddeling wordt opgelost, kan Cazas Wonen soms nog iets doen. We kunnen dan bijvoorbeeld gesprekken voeren met beide buren, een buurtonderzoek doen of we brengen buren in contact met hulporganisaties, zoals maatschappelijk werk.

Soms is er zorg nodig voor de veroorzaker van overlast. Dan leggen we direct contact met hulpverleners.  

Als iemand geen hulp wil accepteren en de overlast blijft doorgaan, dan zijn er bijna geen mogelijkheden voor Cazas Wonen. Wat we wel kunnen doen is aan de rechter vragen het huurcontract te beëindigen. Cazas Wonen kan nooit zelf iemand uit de woning zetten.

Om naar de rechter te gaan, hebben we een overtuigend dossier nodig. Door dit dossier moet voor de rechter vaststaan dat omwonenden langdurig zware overlast hebben ervaren. Voor het maken van een dossier is nodig dat omwonenden steeds schriftelijke meldingen over de overlast hebben gemaakt en dat het gaat om aantoonbare, structurele en ernstige woonoverlast.

Dit is echt een laatste mogelijkheid. Als de rechter de huurovereenkomst beëindigt, dan is de bewoner dakloos en mag langere tijd geen sociale huurwoning in de regio meer huren.

Als Cazas Wonen de rechtszaak verliest, dan is er geen manier meer om de veroorzaker van overlast aan te pakken.

Ik maak me zorgen om de buren. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Wanneer u zich zorgen maakt over de geestelijke gezondheid van iemand in uw (woon)omgeving, dan kunt u dit melden bij het meldpunt Advies en Bezorgd van de GGD regio Utrecht. Op de website Meldformulier OGGZ - GGDrU | GGDrU kunt u een zorgmelding bij de GGD regio Utrecht maken.

E-mail: meldpunt@ggdru.nl  / Telefoonnummer: 030 - 630 54 80

Ook als u zorgen heeft over eenzaamheid, verwaarlozing of vervuiling, kunt u contact opnemen met het meldpunt. U kunt ook de hulpverlening binnen uw eigen gemeente inschakelen. Op de website van uw gemeente kunt u vinden hoe u dit kunt doen.

Heeft u vermoeden van huiselijk geweld of maakt u zich zorgen om de buren?
Meld dit dan bij Veilig Thuis.