Stookkosten

Woont u in een complex met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u hiervoor via uw servicekosten. U kunt het bedrag vinden op de factuur achter 'stookkosten'.

Veel gevraagd over Stookkosten

Waar kan ik de meterstanden vinden die ik moet doorgeven als ik mij aanmeld bij de energie- en of waterleverancier ?

Algemeen

Deze vindt u in de meterkast op de meters voor energie en water. De meterkast bevindt zich meestal achter de voordeur. Ook kan het zijn dat de water- en/of gasmeter in de kruipruimte of kelder zit. Heeft u een kruipruimte die geïsoleerd is met piepschuimballetjes, dan kan het zijn dat uw watermeter daar in zit. Door flink te graven en de balletjes goed ver weg te duwen in uw kruipruimte, kunt u de watermeter terugvinden. 

Bent u inmiddels verhuisd en wilt u de meterstanden weten? De meterstanden vindt u terug op het controlerapport dat u van de verhuurmakelaar heeft ontvangen. 

Wanneer kan ik de afrekening van de servicekosten verwachten?

Algemeen

Ons streven is in de eerste helft van het jaar, voor 1 juli. Wij zijn voor de stookkosten afhankelijk van derden, dus kunnen niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn. Wanneer wij niet voor 1 juli kunnen afrekenen, krijgt u een brief van ons.

Als blijkt dat u geld terugkrijgt, dan zullen wij dit binnen 14 dagen na dagtekening naar u overmaken.

Ik wil het maandelijkse bedrag van mijn servicekosten (stookkosten) laten aanpassen. Kan dit?

Algemeen

U kunt ervoor kiezen om uit voorzorg uw maandelijkse voorschot voor de verwarmingskosten te verhogen. Klik hier om naar het aanvraagformulier ‘aanpassen voorschot verwarmingskosten’ te gaan.

Prijsstijgingen van energie

Omdat wij bij het vaststellen van het voorschot in 2021 rekening gehouden hebben met (een beperkte) prijsstijging, verwachten wij dat de afrekening over 2021 (bij ongewijzigd verbruik) niet veel hoger is dan die over 2020.

De verwachtte hogere stijging van de energieprijzen zal wel invloed hebben op de hoogte van de afrekening over 2022.
Het tarief van 2022 en 2023 zal hoger zijn. De hoogte van het verschil in kosten is ook erg afhankelijk van het verbruik. Op het verbruik heeft u zelf de meeste invloed op. Lees hiervoor ook de tips op onze website.

Het is verstandig uw voorschot met minimaal 25 % te verhogen.

De stookkosten zijn een onderdeel van uw totale servicekosten.

Wanneer krijg ik de eindafrekening?

Algemeen

Binnen 4 weken na de laatste huurdag wordt de eindafrekening gestuurd. Als u geen eigen cv ketel heeft, dan kan hier ook nog apart een afrekening voor de verwarmingskosten worden opgestuurd. Woont u in een complex? Dan kunnen later ook nog andere servicekosten worden doorberekend. Meestal wordt dit in mei/juni afgerekend.

Ik heb niet deze hele periode op dit adres gewoond. Betaal ik nu toch alle servicekosten (over het afrekenjaar)?

Algemeen

Nee, u ziet wel de totale kosten, maar in de kolom saldo is alleen het gedeelte van de servicekosten opgenomen dat u moet betalen (evenredig aan de periode dat u dat jaar gehuurd heeft).

Hoe kan het dat de stookkosten zo hoog zijn?

Algemeen

Door de verwachte stijging van de energieprijzen, zullen de stookkosten in 2022 hoger uitkomen. Op dit moment is het nog onduidelijk met hoe veel de prijs omhoog gaat. 

Wij factureren alleen de werkelijk gemaakte kosten. Als u twijfelt hierover, neemt u dan contact met ons op via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp dan zullen wij dit uitzoeken.

Hoe weet ik dat Cazas Wonen mij het juiste bedrag voor verwarming in rekening brengt?

Algemeen

Wij brengen altijd de werkelijke kosten bij u in rekening. Wij krijgen uw gemaakte stookkosten door van de leverancier en dit berekenen we door aan u. U kunt contact met ons opnemen bij vragen over uw afrekening telefoonnummer: 088-0129000.

Mijn buurman/vrouw heeft de verwarming altijd hoog staan met de ramen open. Moet ik daaraan mee betalen?

Algemeen

Wij streven ernaar om uw eigen verbruik zo goed mogelijk te bepalen. Dit gebeurt meestal door middel van meters op de radiatoren. Deze meten wat u verbruikt. Naar aanleiding hiervan worden de stookkosten berekend.

De Warmtewet, wat zijn de gevolgen vanaf 1 juli 2019?

Algemeen

Wat zijn in het kort de belangrijkste gevolgen van de wijziging van de Warmtewet?

  1. Wij gaan warmte en/of warm tapwater (weer) afrekenen via de servicekosten (situatie voor invoering Warmtewet 2014).
  2. De wijze van afrekening blijft hetzelfde. De huurder betaalt eerst een voorschot en aan het eind van het jaar wordt een afrekening opgemaakt.
  3. De warmteleveringsovereenkomsten die wij hebben afgesloten hebben geen toegevoegde waarde meer en worden door ons beëindigd.
  4. De warmtelevering gaat weer onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.

U kunt met een geschil over de levering van warmte en de afrekening van de warmtekosten na 1 oktober 2019 terecht bij de Huurcommissie.

Heeft u meer vragen? Leest u dan de Veel gestelde vragen over de wijziging op de Warmtewet vanaf juli 2019

Hoe werkt de compensatieregeling bij blokverwarming?

Algemeen

Omdat het energiecontract voor de blokverwarming op naam van Cazas Wonen staat, doen wij de aanvraag. Dit betekent dat de bewoner niets hoeft te doen. Wanneer wij de tegemoetkoming ontvangen hebben, zullen wij dit bedrag niet overmaken naar de bewoners. De tegemoetkoming wordt verrekend met de energiekosten in de afrekening over 2023. De afrekening krijgt u uiterlijk juli 2024. 

Zo gaat Cazas Wonen om met de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen
De Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen is in april 2023 in het leven geroepen door de rijksoverheid. De regeling moet de hoge energieprijzen voor mensen die zijn aangesloten op een collectieve aansluiting dempen. Zij hebben namelijk geen voordeel van het eerder ingestelde energieprijsplafond. De aanvraag moet worden gedaan door degenen die het energiecontract heeft (de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren).

In april 2023 heeft Cazas Wonen de aanvraag gedaan voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen voor haar woningen met blokverwarming.

De tegemoetkoming is toegekend
In augustus 2023 is de tegemoetkoming aan Cazas Wonen toegekend. Daarmee kregen wij de zekerheid dat onze bewoners ook voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen.

Cazas Wonen compenseert al
De energietarieven zijn in 2023 tenminste verdrievoudigd ten opzichte van 2022. Dat betekent dat het voorschot dat Cazas Wonen betaalt aan de energiemaatschappij enorm is gestegen.

Deze stijging is niet volledig meegenomen in het voorschot van de huurders. Wij hebben rekening gehouden met de ontvangst van de tegemoetkoming blokverwarming. Onze bewoners met blokverwarming worden - al voor ontvangst van de blokverwarming - gecompenseerd, zodat zij in 2023 minder hard geraakt worden door de hoge energielasten.

Verrekend bij de eindafrekening
De gehele tegemoetkoming wordt bij de afrekening van de servicekosten over 2023 verrekend. Pas als de afrekeningen van de verwarmingskosten per woning bekend zijn kunnen we die vaststellen. Cazas Wonen volgt daarmee de afspraken die door de woningcorporaties in Nederland zijn gemaakt.

Is er een VvE actief?
Dan kunnen wij dit niet zelf aanvragen, dat gaat de VvE doen. U wordt door de VvE hierover ingelicht. 

Meer informatie over de tegemoetkoming bij blokverwarming leest u hier:
Corporaties schieten energiecompensatie voor aan huurders met blokverwarming | Aedes
Update regeling Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen | Aedes