Woonfraude

Het is de bedoeling dat u als bewoner uw hoofdverblijf heeft in de gehuurde woning van Cazas Wonen.
Woonfraude is als de woning op een manier wordt gebruikt die niet is toegestaan. Cazas Wonen heeft geen toestemming gegeven voor de manier waarop de woning wordt gebruikt. In de praktijk blijkt woonfraude vooral te bestaan uit het (illegaal) onderverhuren van de huurwoning, het in gebruik geven aan anderen en het hoofdverblijf niet in de woning hebben.Wij vinden het belangrijk om woonfraude aan te pakken. Bij het aanpakken van woonfraude:

 • komen er meer woningen vrij voor de mensen die er recht op hebben;
 • stroomt de huurmarkt beter door;
 • gaat de leefbaarheid van een wijk omhoog.

Om woonfraude te kunnen onderzoeken zijn wij mede afhankelijk van meldingen. U kunt een vermoeden van woonfraude bij Cazas Wonen melden, dan wordt dit vermoeden onderzocht.

Woonfraude direct melden? Klik dan hier.

Veel gevraagd over Woonfraude

Wat valt er allemaal onder woonfraude?

Algemeen

Woonfraude gaat over alle vormen van onrechtmatig gebruik van een woning. U kunt hierbij denken aan:

 • De woning geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder toestemming van Cazas Wonen
 • De woning in gebruik geven aan iemand anders zonder toestemming van Cazas Wonen
 • Hennepteelt
 • Productie en handel van drugs
 • Criminele activiteiten
 • Vakantieverhuur / Airbnb
 • Huisbewaarderschap zonder toestemming van Cazas Wonen
 • Inwoning zonder toestemming van Cazas Wonen
 • Leegstand van een huurwoning / Geen hoofdverblijf hebben in de huurwoning
 • Bedrijf aan huis zonder toestemming van Cazas Wonen

Hoe kan ik woonfraude melden?

Algemeen

Vermoedt u woonfraude bij een woning van Cazas Wonen, meldt dit dan bij ons.

U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp

Een medewerker van het woonfraudeteam bespreekt de melding graag verder met u en kan een woonfraude onderzoek starten. Cazas Wonen gaat zorgvuldig met uw gegevens om. 

Wat doet Cazas Wonen met meldingen over woonfraude?

Algemeen

Als Cazas Wonen een melding van woonfraude ontvangt, start Cazas Wonen een onderzoek. Wanneer het onderzoek uitwijst dat er sprake is van woonfraude kan Cazas Wonen een juridische procedure starten tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Waarom bestrijdt Cazas Wonen woonfraude?

Algemeen

Cazas Wonen  zet zich actief in om woonfraude aan te pakken. Als sociale verhuurder staan wij voor een eerlijke verdeling van de beschikbare sociale woonruimte. Dat is belangrijk vanwege de krapte op de woningmarkt en de lange wachtlijsten voor de woningzoekenden. Gebruik van een woning door mensen die daar geen recht op hebben is onrechtvaardig tegenover de vele mensen die een sociale huurwoning zoeken. 

Daarnaast wordt bij het aangaan van een huurovereenkomst ook akkoord gegaan met de huurvoorwaarden. Hierin staat dat een huurder zich als goed huurder dient te gedragen. Woonfraude is geen goed huurderschap.

Meldt uw signalen van woonfraude daarom direct bij ons! Door uw melding en het aanpakken van woonfraude:

 • Verbeterd de leefbaarheid en veiligheid van uw buurt.
 • Stroomt de huurmarkt beter door.
 • Voorkomt en vermindert Cazas Wonen woonfraude.
 • Komen er meer woningen vrij voor de mensen die daar recht op hebben.

 

 

Ik vermoed dat er bij mij in de buurt een hennepkwekerij is, wat moet ik doen?

Algemeen

Wij verzoeken u om hier een melding van te maken bij ons via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp Wij zullen direct een onderzoek instellen op het betreffende adres. Als hennepteelt wordt geconstateerd, vraagt Cazas Wonen aan de rechter altijd om ontbinding van het huurcontract.

Bel ook naar de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis).

Mag ik een deel van mijn woning onderverhuren als ik er zelf ook woon?

Algemeen

Onderhuur betekent dat de huurder de woning of een gedeelte van de woning aan iemand anders verhuurt. Dit is alleen toegestaan, na schriftelijke toestemming en onder bepaalde voorwaarden. Heeft u daar geen toestemming voor? Dan kan dit voor ons een reden zijn om het huurcontract te beëindigen. Hiervoor moet Cazas Wonen een juridische procedure starten.