Overlast melden

Ik ervaar overlast wat kan ik doen?

Heeft u de informatie over hinder en overlast op onze website gelezen? En heeft u geprobeerd om in gesprek te gaan over de overlast die u ervaart? Dit is belangrijk, voordat u verder gaat en een melding doet.

In de filmpjes op deze website ziet u meer over 'wat is burenoverlast?': Burenfilmpjes

Gerelateerde vragen

Tips voor een gesprek met uw buren

Algemeen

  • Wacht niet te lang voor u gaat praten.
  • Ga niet praten als u erg boos bent. Kies een moment dat u rustig bent.
  • Vraag ook aan de buren of het een goed moment is om te praten. Maak een afspraak als het niet uitkomt.
  • Denk voor het gesprek goed na over wat u wilt zeggen. Waar stoort u zich precies aan? En wanneer en waarom? Bijvoorbeeld: ik heb last van de harde muziek na 22.00 uur 's avonds, ik kan er niet door slapen.
  • Formuleer uw verwijt naar wens: Jij maakt altijd herrie (verwijt), ik zou het op prijs stellen als je wat zachter deed (wens).
  • Leg uit waarom u het gedrag/situatie vervelend vindt. Praat alleen vanuit uw eigen ervaring en niet over wat andere buren u vertelt hebben.
  • Vraag ook aan uw buren of zij weleens last van u hebben.
  • Luister ook naar wat uw buren vertellen over de overlast. Soms krijgt u zo meer begrip en is de overlast minder storend.
  • Werk samen met uw buren: klaag niet alleen, probeer ook te luisteren naar de ander. Maak samen afspraken en zoek samen een oplossing.
  • Stop het gesprek als er ruzie ontstaat, ruzie maakt het alleen maar erger. Maak dan een nieuwe afspraak om het gesprek op een later tijdstip voort te zetten. 

https://www.youtube.com/embed/qYaqec5xKo8

Meer over dit onderwerp

Wat is buurtbemiddeling en hoe kan ik buurtbemiddeling inschakelen?

Algemeen

Als praten met de buren niet helpt of als u ruzie heeft met de buren, schakelt u zelf buurtbemiddeling in. De bemiddelaars van buurtbemiddeling zijn vrijwilligers die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

In de video hieronder kunt u een kort filmpje over de werkwijze van buurtbemiddeling bekijken:


Contact
U kunt zelf contact opnemen met buurtbemiddeling voor een aanmelding. Er zijn geen kosten aan verbonden om u aan te melden voor buurtbemiddeling. Mocht u nog vragen hebben hierover, dan bespreekt de medewerker sociaal beheer van Cazas Wonen graag de mogelijkheid van buurtbemiddeling en zal u indien gewenst helpen bij het aanmelden. Instanties zoals de gemeente en politie kunnen u hier ook bij helpen. 

Wat is overlast en wat kan ik doen?

Algemeen

Er is een verschil tussen last en overlast. Voorbeelden van last zijn incidentele geluidsoverlast van de buren; een blaffende hond, de buren die barbecueën, spelende kinderen, onkruid wat hoog groeit, leef-of klusgeluiden, vuilniszakken of fietsen van de buren die in de weg staan. Allemaal zaken waaraan u zich kunt storen, maar die u onderling op moet lossen.

Soms is de situatie heftiger. De woonoverlast is dan structureel en extreem. Overlast moet objectief vast te stellen zijn. De aard van de overlast, het tijdstip, de duur, de frequentie en de intensiteit zijn factoren die mede bepalen of er sprake is van woonoverlast.

Heeft u last van de buren?
Praat erover met elkaar. Misschien vindt u dat moeilijk. Soms beseffen mensen niet dat zij last veroorzaken. Voor hen is het vaak prettiger als u zelf met hen in gesprek gaat op een rustige manier. De kans is dan het grootst dat het probleem snel wordt opgelost.

In de filmpjes op deze website ziet u meer over 'wat is burenoverlast?'.
Op de website Problemenmetjeburen staat veel informatie en tips om zelf met de buren aan de slag te gaan.

Komt u er zelf niet uit met de buren?
Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen, deze hulp is gratis! Meer informatie en contactgegevens van buurtbemiddeling in uw gemeente vindt u in de veelgestelde vragen.

Blijft de overlast? Meld het dan bij Cazas Wonen
Heeft buurtbemiddeling niet geholpen en is er sprake van ernstige en structurele overlast? Meld het dan via het overlastformulier op onze website. Dan kijken wij of we iets voor u kunnen betekenen.

Is er sprake van agressiviteit of criminaliteit (zoals drugshandel)?
Meld dit ook bij de Politie via 0900-8844.
Bij spoed belt u altijd 112. U kunt criminaliteit of agressie ook anoniem melden via Meldmisdaadanoniem.nl.

Meer over dit onderwerp

Ik maak me zorgen om de buren. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Wanneer u zich zorgen maakt over de geestelijke gezondheid van iemand in uw (woon)omgeving, dan kunt u dit melden bij het meldpunt Advies en Bezorgd van de GGD regio Utrecht.

Op de website Meldformulier OGGZ - GGDrU | GGDrU kunt u een zorgmelding bij de GGD regio Utrecht maken.
E-mail: meldpunt@ggdru.nl  / Telefoonnummer: 030 - 630 54 80

Ook als u zorgen heeft over eenzaamheid, verwaarlozing of vervuiling, kunt u contact opnemen met het meldpunt. U kunt ook de hulpverlening binnen uw eigen gemeente inschakelen. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Hebt u vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
Meld dit dan bij Veilig Thuis.

Meer over dit onderwerp

Wat is de rol van een woningcorporatie bij overlast?

Algemeen

Als de woonoverlast niet door buren zelf of met de hulp van buurtbemiddeling wordt opgelost, kan Cazas Wonen soms nog iets doen. We kunnen dan bijvoorbeeld gesprekken voeren met beide buren, een buurtonderzoek doen of we brengen buren in contact met hulporganisaties, zoals maatschappelijk werk.

Soms is er zorg nodig voor de veroorzaker van overlast. Dan leggen we direct contact met hulpverleners.  

Als iemand geen hulp wil accepteren en de overlast blijft doorgaan, dan zijn er bijna geen mogelijkheden voor Cazas Wonen. Wat we wel kunnen doen is aan de rechter vragen het huurcontract te beëindigen. Cazas Wonen kan nooit zelf iemand uit de woning zetten.

Om naar de rechter te gaan, hebben we een overtuigend dossier nodig. Door dit dossier moet voor de rechter vaststaan dat omwonenden langdurig zware overlast hebben ervaren. Voor het maken van een dossier is nodig dat omwonenden steeds schriftelijke meldingen over de overlast hebben gemaakt en dat het gaat om aantoonbare, structurele en ernstige woonoverlast.

Dit is echt een laatste mogelijkheid. Als de rechter de huurovereenkomst beëindigt, dan is de bewoner dakloos en mag langere tijd geen sociale huurwoning in de regio meer huren.

Als Cazas Wonen de rechtszaak verliest, dan is er geen manier meer om de veroorzaker van overlast aan te pakken.

Meer over dit onderwerp