Huurverlaging 2023

Sommige huurders krijgen in 2023 een huurverlaging. Dit hebben wij met de overheid afgesproken. Het gaat om huurders met een laag inkomen en een hoge huur. We leggen graag uit hoe deze huurverlaging werkt. Klik op de button hieronder om te zien of je de huurverlaging kan krijgen?

Voldoe je aan de eisen? Dan ontvang je begin mei automatisch een brief van Cazas Wonen
Had je in 2021 een laag inkomen? Dan hoef je niets te doen. De Belastingdienst controleert de hoogte van het inkomen in 2021. Ook controleert de Belastingdienst uit hoeveel personen het huishouden bestaat. Heb je recht op huurverlaging? Dan verlagen wij uw netto huur naar €575,03. 

Let op!
Ontvang je huurtoeslag? Vaak heeft een verandering gevolgen voor de huurtoeslag. Denk er dan ook aan om de wijzigingen in de huur snel door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Wijzigingen in de situatie moet binnen 4 weken online aan de Belastingdienst doorgeven worden. Doe dit via Mijn toeslagen.

Geen brief van Cazas Wonen ontvangen?
Het kan zijn dat het (gezamenlijk) inkomen in 2021 te hoog was. Of de netto huur lager dan €575,03. Is het inkomen in 2022 of dit jaar (2023) gedaald? Dan heb je misschien toch recht op de huurverlaging. Daarbij geldt wel dat deze inkomensdaling ten minste 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging is ingegaan.

Huurverlaging zelf aanvragen
Is je huishoudinkomen na 2021 gedaald? Bijvoorbeeld vanwege baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind? Dan moet je wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. Je hebt recht op huurverlaging zodra je kunt aantonen dat je huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. Wat wij nodig hebben om de aanvraag te beoordelen lees je aan het einde van dit bericht.

Goed om te weten

 • Je komt niet in aanmerking voor een huurverlaging als je je woning nog niet van ons huurde op 1 maart 2023.
 • Is je netto huur lager dan €575,03? Dan kom je niet in aanmerking voor de huurverlaging.
 • De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning. Behalve als huurders op kamers wonen.
 • De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat je precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of je (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden.
 • Krijg je automatisch huurverlaging van ons? Dan gaat de huurverlaging in op 1 juli. Moet je de huurverlaging zelf aanvragen? Dan kunnen we je nog niet vertellen wanneer de huurverlaging precies ingaat. Dit hangt af van het moment waarop je de aanvraag bij ons indient. De ingangsdatum zie je op het voorstel huurverlaging dat wij je sturen.
 • Je kunt deze huurverlaging in 2023 aanvragen en ook nog in 2024.

Voor meer informatie over de huurverlaging 2023 kun je op de website van de woonbond kijken.

Heeft een huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?
Met een lagere huur heb je recht op minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Je kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Als de huur wordt verlaagd, dan geeft Cazas Wonen dit door aan de Belastingdienst. Wij raden aan ook zelf de nieuwe huur en de eventueel gewijzigde inkomen door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je teveel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen of misschien huurtoeslag misloopt.

Hoe zelf aanvragen?
Als je zelf een aanvraag doet voor huurverlaging, dan hebben wij de volgende informatie nodig.

 • Inkomensgegevens
  Documenten die aantonen dat je zes maanden of langer een laag huishoudinkomen heeft. Vanaf juni is bij de Belastingdienst een IB60 formulier beschikbaar waarop het inkomen over 2022 staat. Je kunt ook het volgende aanleveren:
  • Van bewoners die werknemer/flexwerker zijn
   Per persoon loonspecificaties van de afgelopen zes maanden (in ieder geval van de eerste en de zesde maand van de zesmaandenperiode)
  • Van bewoners die een uitkering/AOW/pensioen ontvangen
  • Per persoon specificaties van de/het in de laatste zes maanden ontvangen uitkering/AOW/pensioen (in ieder geval van de eerste en de zesde maand van de zesmaandenperiode)
  • Van bewoners die ZZP’er zijn
  • Per zzp’er een schatting van de winst over de voorafgaande zes maanden
  • Van bewoners die inkomen hebben uit overige werkzaamheden ((niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming)
   Per persoon een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande zes maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten

Let op
Vul alles zo compleet mogelijk in. Let er daarbij op dat het om het inkomen van alle volwassen huisgenoten gaat. Het inkomen van de kinderen telt pas mee vanaf 27 jaar. 
Dien hier de aanvraag huurverlaging lage inkomens 2023/2024 in

Ik heb moeite met het betalen van de huur. Wat nu?
Heb je vanwege andere redenen moeite met het betalen van de huur? Wij gaan graag in gesprek om samen tot een passende oplossing te komen. Neem hierover gerust van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur contact met ons op via info@cazaswonen.nl of telefonisch op het nummer 088 012 0900.