Cazas Wonen onderzoekt toekomst woningen Molenweg

'We kijken samen met bewoners en andere lokale partijen naar de mogelijkheden voor woningen aan de Molenweg en Nieuwstraat in Zegveld’

Door funderingsproblemen bij de woningen aan de Molenweg 26 tot 40 en Nieuwstraat 1 tot 8 in Zegveld is scheurvorming in de woningen ontstaan. Zo is gebleken uit onderzoek dat in opdracht van woningcorporatie Cazas Wonen is uitgevoerd. De woningen kunnen voorlopig bewoond blijven. Cazas Wonen verwacht tegen de zomer van 2024 duidelijkheid te kunnen geven over de juiste aanpak voor deze woningen.   

Bij de voorbereiding van het geplande groot onderhoud aan de woningen werd duidelijk dat er sprake was van funderingsproblemen. Daaropvolgend is een onderzoek naar de funderingen gedaan om zo een goed beeld te krijgen van de situatie. Er is geen sprake van een onveilige woonsituatie, wel van schuine vloeren en/ of scheurvorming.  

Het is duidelijk geworden dat er maatregelen nodig zijn, maar het is nog onduidelijk welke maatregelen. Pieter Schinkel, asset manager van Cazas Wonen, licht toe: “Wij zijn met de bewoners in gesprek gegaan over de resultaten en over hun eigen ervaringen en woonwensen, zodat ook de belangen van de bewoners goed meegenomen kunnen worden in de aanpak. De complexiteit van het proces vraagt om geduld van alle betrokkenen.

Cazas Wonen zoekt nadrukkelijk contact en samenwerking met de bewoners, Dorpsplatform Zegveld, Zegveld Zorgt en de gemeente Woerden. Zij worden niet alleen op de hoogte gehouden, maar hun inbreng wordt ook meegenomen om uiteindelijk een weloverwogen beslissing te nemen over de toekomst van de betreffende woningen.