De werkgroepen Leefbaarheid en Onderhoud & Verduurzaming van HV-Weidelanden

Hoe gaat het met de werkgroepen Leefbaarheid en Onderhoud & Verduurzaming van HV-Weidelanden?

Werkgroep Leefbaarheid:

Sinds de start in november 2023 zijn we samen met bewoners, medewerkers van Cazas Wonen, de gemeente Woerden en Gro-Up aan de slag gegaan. We hebben drie bijeenkomsten gehad waarin we over verschillende onderwerpen hebben gepraat.

In de eerste bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de gemeenschappelijke ruimtes van Cazas Wonen. Samen met de sociaal beheerders hebben we bekeken welke ruimtes er zijn en waar nog behoefte aan is. De tweede bijeenkomst ging over de gemeenschappelijke ruimtes van de gemeente Woerden. We hebben toen gekeken naar de activiteiten die al plaatsvinden en of er nog meer mogelijkheden van locaties, tijden en activiteiten zijn. Tijdens de derde bijeenkomst hebben we gesproken met de wijkbeheerder en sociaal beheerders, wat waardevolle gesprekken heeft opgeleverd.

De mening van onze medebewoners is voor ons heel belangrijk. Daarom hebben we twee maanden geleden een ideeënbus geplaatst bij Van Slingelandlanen op locaties De Vos en De Jager. Hier kunnen bewoners hun ideeën en zorgen delen. Zo willen we samen zorgen voor positieve veranderingen in onze leefomgeving, voor en door bewoners.

Werkgroep Onderhoud & Verduurzaming:

Ook de werkgroep Onderhoud & Verduurzaming heeft niet stilgezeten. We hebben drie bijeenkomsten gehad waarin we belangrijke thema's bespraken en stappen zetten richting verbetering.

Onze eerste bijeenkomst was een projectbezoek aan de Futenlaan in Vinkeveen. We hebben daar gekeken naar mogelijkheden voor onderhoud en verduurzaming. In de tweede bijeenkomst hebben we gepraat over groot onderhoud en de communicatie met bewoners. Het verbetertraject van Cazas Wonen kwam hier ook aan bod. Tijdens de derde bijeenkomst hebben we ons verdiept in klein onderhoud en communicatie met bewoners. We hebben veel geleerd over de behoeften van bewoners en hoe we het proces kunnen verbeteren.

Om deze inzichten verder te versterken, gaan de werkgroepleden een rondvraag doen bij medebewoners en voorbeelden verzamelen voor Cazas Wonen. Zo willen we het onderhouds- en communicatieproces nog beter maken.

Heeft u interesse om een keer mee te doen aan een van onze bijeenkomsten of om in contact te komen met de werkgroep of het bestuur van HV-Weidelanden? Neem dan contact op via: a.kruys@hv-weidelanden.nl. We kijken ernaar uit om uw input en betrokkenheid te verwelkomen en samen te werken aan een nog betere, leefbaardere en duurzamere woongemeenschap.