Duidelijkheid over woningen Molenweg en Nieuwstraat in Zegveld

Cazas Wonen heeft een voorgenomen sloopbesluit genomen voor de woningen aan de Molenweg 26 tot 40 en Nieuwstraat 1 tot 8 in Zegveld. Uit onderzoek naar de toekomst van deze woningen is duidelijk geworden dat er meerwaarde is voor nieuwe woningen op deze locatie. Niet alleen is er ruimte voor meer woningen op deze locatie, ook kan rekening worden gehouden met de demografische ontwikkeling van Zegveld.

Nieuwbouw biedt meerwaarde
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er scheurvorming is ontstaan als gevolg van funderingsproblemen bij de betreffende woningen. We hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de bewoners, het Dorpsplatform, Zegveld Zorgt en medewerkers van gemeente Woerden over de wensen en mogelijkheden voor deze locatie. Ontwikkelaar Mireille van den Pol licht toe: “We zien dat op deze locatie nieuwbouw ten opzicht van groot onderhoud meerwaarde biedt voor Zegveld. We verwachten ongeveer twee keer zoveel woningen van goede kwaliteit te kunnen terugbouwen, die voldoen aan de eisen van de tijd. Daarnaast kunnen we inspelen op de demografische ontwikkeling van Zegveld.”

Samen met bewoners
Vanaf nu richt Cazas Wonen zich op de ontwikkeling van nieuwbouw op deze locatie en zoekt daarbij nadrukkelijk contact en samenwerking met de bewoners en samenwerkingspartners. Vanwege de impact voor de betrokken bewoners gaan we in mei persoonlijk met hen in gesprek. Goede begeleiding van de bewoners en een zorgvuldige voorbereiding van dit intensieve traject zijn belangrijk. Daar nemen we de tijd voor. De daadwerkelijke start van de sloop laat nog even op zich wachten. De woningen kunnen in deze periode bewoond blijven.