ANBI

ANBI-status

Cazas Wonen heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beoogende instelling. RSIN-nummer: 803326907