Belanghouders

Cazas Wonen wil voortdurend in gesprek zijn met onze klanten en belanghebbenden. We willen hen betrekken bij de keuzes die wij maken. Op die manier draagt participatie bij aan kwaliteitsverbetering van dienstverlening en producten. De inbreng van klanten en belanghebbenden nemen we serieus. We vertellen wat we met die inbreng gedaan hebben. We leggen verantwoording af over de resultaten die we behalen, positief of negatief.