Privacy bij Cazas Wonen

Privacy Statement

Cazas Wonen respecteert en beschermt de privacy van haar bewoners. We hebben allerlei gegevens van onze bewoners nodig om de Woningwet en huurovereenkomst uit te voeren. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we zorgvuldig om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

Cazas Wonen Privacy Statement

Disclaimer

Cazas Wonen heeft alle op deze website getoonde informatie met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet voor de juistheid en volledigheid ervan instaan. Cazas Wonen biedt via deze website alleen informatie over producten en diensten van Cazas Wonen aan. Wij behouden het recht wijzigingen zonder voorafgaande mededeling door te voeren. Cazas Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Misbruik

Alhoewel Cazas Wonen er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Cazas Wonen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Verwijzingen

Verwijzingen naar sites die niet door Cazas Wonen worden onderhouden hebben wij alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Alhoewel wij selectief zijn in onze verwijzingen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Cazas Wonen worden onderhouden wordt afgewezen.

Cookies

Hier leest u meer over cookies.