Save the date 8 september 2022

13.00 – 17.00 uur

Fulcotheater IJsselstein

Domein­overschrijdend samenwerken:
over de eigen grenzen heen

Vormgeven van samenwerking: de opgave centraal en de rol van een netwerkorganisatie

Wonen, zorg, welzijn en veiligheid raakt iedereen. Een gebiedsgerichte aanpak op deze gebieden werkt het beste als de professionals en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten nauw samenwerken.

Werkende weg samen aan de slag

In de praktijk voelen mensen die noodzaak tot brede samenwerking vaak wel, maar krijgen daarvoor niet altijd de ruimte. Omdat organisaties daarin beperkt worden door eigen harde grenzen, een governance die is gebaseerd op ‘in control zijn’, een geframede doelstelling of een uitgestippelde strategie voor de komende jaren. Er is meer en meer behoefte aan flexibiliteit. Meer fluide, op organische netwerken gebaseerde manieren van organiseren en samenwerken. Waarin gewerkt wordt aan een nieuwe situatie, waarvan het ambitieniveau samen is bepaald en er ruimte is om de verschijningsvorm ‘werkende weg’ samen te ontwikkelen. Is het ‘waardecreatiemodel’ het wondermiddel om ‘over de eigen organisatiegrenzen heen’ (in wijken) samen te werken? En om innovatie – in maatschappelijke duurzaamheid bijvoorbeeld – te versterken? In dit seminar gaan we op onderzoek uit.

Ik beveel u ons seminar van harte aan,

Casper Schouten
Voorzitter raad van commissarissen Cazas Wonen

De komende weken laten we u weten welke sprekers u komen inspireren.
Het seminar wordt georganiseerd in samenwerking met Stekademy.

Afscheid

Naast deze zoektocht wordt het einde van het seminar benut om terug te kijken op de ruim 30 jaar dat Henny van den Heiligenberg actief is geweest in de sociale huursector. We blikken terug op zijn inzet als directeur-bestuurder van Provides in IJsselstein en hij neemt formeel afscheid van de RWU (Regioplatform Woningcorporaties Utrecht) waarvan hij jarenlang voorzitter was.

Aanmelden Seminar

Reserveer nu uw plek voor dit verrassende seminar op 8 september, 13.00 -17.00 uur dat u door Cazas Wonen aangeboden wordt.

Aanmelden via watdoejijmorgen

Aanmeldformulier 2022

Reserveer nu uw plek voor dit verrassende seminar op 8 september, 13.00 -17.00 uur dat u door Cazas Wonen aangeboden wordt.

Over Cazas Wonen

In januari 2022 is Cazas Wonen ontstaan uit een fusie tussen de woningcorporaties Provides en GroenWest. Cazas Wonen zorgt in het westen van de provincie Utrecht voor aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woningen in een plezierige woonomgeving. Dat doen we samen met onze huurders én onze maatschappelijke partners. Dichtbij en betrokken beheren wij met ruim 150 collega’s 15.000 keer een thuis dat zoveel mogelijk aansluit bij de persoonlijke wensen van de huurder.